SALE LỚN MỪNG NGÀY LỄ 30/04 VS 01/05

-37%
5.250.000 3.300.000
-37%
5.250.000 3.300.000
-39%
5.250.000 3.200.000
-15%
1.150.000 980.000
-15%
1.050.000 890.000
-20%

ĐỒNG HỒ NHẬT

Seiko SRPJ11K1

4.750.000 3.800.000
-20%

ĐỒNG HỒ NHẬT

Seiko SNKM97

5.000.000 4.000.000
-16%
2.250.000 1.900.000
-16%
2.250.000 1.900.000
-24%

ĐỒNG HỒ NAM

Orient RN-AR0001B

7.100.000 5.400.000
-43%

ĐỒNG HỒ NAM

ORIENT RN-AK0303L

9.200.000 5.200.000
-30%

ĐỒNG HỒ NAM

RE-AT0202E00B

10.500.000 7.400.000
-49%
15.000.000 7.600.000
-47%
4.700.000 2.500.000
-49%

ĐỒNG HỒ NAM

Orient RN-AK0302B

10.100.000 5.200.000
-49%

ĐỒNG HỒ NAM

Orient RN-AK0301S

10.100.000 5.200.000
-53%

CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC

Invicta 2309

5.300.000 2.500.000
-51%

CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC

Invicta 30097

5.300.000 2.600.000
-47%

CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC

Invicta 36797

5.300.000 2.800.000
-49%

CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC

Invicta 39347

5.300.000 2.700.000
-49%

CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC

Invicta 8928OB

5.300.000 2.700.000
-62%
6.800.000 2.600.000
-23%
7.400.000 5.700.000
-32%

ĐỒNG HỒ NHẬT

Orient RN-AA0B02R

7.800.000 5.300.000

SR-WATCH

-18%
1.650.000 1.350.000
-14%
1.850.000 1.600.000
-12%
850.000 750.000

ĐỒNG HỒ NAM

SR-WATCH SG3003.4601CV

1.050.000
-13%
2.450.000 2.135.000
-23%
2.150.000 1.650.000
-17%
900.000 750.000
-12%

ĐỒNG HỒ NỮ

SR-WATCH SL3004.4601CV NỮ

1.250.000 1.100.000

Đồng hồ casio

-35%
2.068.000 1.350.000
-29%
1.900.000 1.350.000
2.468.000
-33%
2.468.000 1.650.000
-33%
2.374.000 1.600.000
-36%

Casio Nam

MTP-1370L-7AVDF

1.250.000 800.000
2.421.000
-42%

Casio Nam

W-215H-2AVDF

860.000 500.000

OLYM PIANUS

-35%

ĐỒNG HỒ NAM

Đồng hồ OP89322ASK-V

5.400.000 3.500.000
-23%
2.970.000 2.300.000
-31%
5.350.000 3.700.000
-34%

OLYMPIA NUS

OP 89322GSK V

3.800.000 2.500.000
-43%

ĐỒNG HỒ NAM

OP 899832AGS D XD

6.700.000 3.800.000
-13%

OLYMPIA NUS

OP89322SK-D

2.890.000 2.500.000
-24%

OLYMPIA NUS

OP99141-71AGSK

7.250.000 5.500.000
-26%

OLYMPIA NUS

OPA58093MR-GL-T

2.840.000 2.100.000