Classic

-38%
850.000 530.000
-40%
2.250.000 1.350.000
2.562.000
-44%
1.700.000 950.000
1.800.000
-36%
1.250.000 800.000
-36%
1.250.000 800.000
1.675.000
-41%
1.875.000 1.100.000
-41%
1.875.000 1.100.000
-41%
1.875.000 1.100.000
1.800.000

G-Shock

-80%
16.048.000 3.200.000
-80%
16.048.000 3.200.000
-37%
3.032.000 1.900.000
-31%
2.763.600 1.900.000
-52%

Bộ sưu tập đồng hồ Casio G shock 5600 đang sale 30-50%

CASIO G-SHOCK GW-B5600BC-1DR (Q59)

6.200.000 3.000.000
-55%
8.719.000 3.900.000
3.400.000
-41%
2.550.000 1.500.000
-42%
2.500.000 1.450.000
-55%

Bộ sưu tập đồng hồ Casio G shock 5600 đang sale 30-50%

CASIO G-SHOCK DW-5600BBMA-1DR (Q43)

3.196.000 1.450.000
-35%

Bộ sưu tập đồng hồ Casio G shock 5600 đang sale 30-50%

CASIO G-SHOCK DW-5600BBM-1DR (Q04)

3.100.000 2.000.000
2.000.000

Baby-G

-53%
2.562.000 1.200.000
-32%
2.200.000 1.500.000
-53%
3.200.000 1.500.000
-53%
Hết hàng
4.000.000 1.900.000

Edifice

-57%
2.562.000 1.100.000
4.371.000
4.771.000
2.562.000
3.361.000
3.361.000
3.361.000
-43%
3.361.000 1.900.000
-26%
2.562.000 1.900.000
-26%
2.562.000 1.900.000
-26%
2.562.000 1.900.000
-47%
2.820.000 1.500.000

Tin tức mới